กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่จากทั่วประเทศ จำนวน 114 คน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการศึกษาดูงาน และ workshop เกี่ยวกับการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการและต่อยอดในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป