อบรมนวัตกรรมการจัดการสิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดการสิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ #ครั้งที่2 ณ ลานกิจกรรม อบต.เกาะหมาก จ.ตราด