อัพเดต มุมพักผ่อนสบาย ๆ ภายในโรงงานทานากะ พรีซีสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

อัพเดต มุมพักผ่อนสบาย ๆ ภายในโรงงานทานากะ พรีซีสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ชม ที่เห็นมีเก้าอี้ โต๊ะ และบล็อกแมวปูพื้นเล็ก ๆ นี้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกไปสู่หลุมฝังกลบได้มาถึง 880 กิโลกรัมเลยทีเดียว