คุณครูและนักเรียน จาก Chiang Mai International School เข้าฝึกอบรมและทำกิจกรรม Work Shop เกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างประโยชน์ ในหัวข้อเรื่อง บล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกสเก็ตบอร์ดจากฝาขวดพลาสติก กระถางต้นไม้จากขยะโฟม

คุณครูและนักเรียน จาก Chiang Mai International School เข้าฝึกอบรมและทำกิจกรรม Work Shop เกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างประโยชน์ ในหัวข้อเรื่อง

✅บล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก

✅สเก็ตบอร์ดจากฝาขวดพลาสติก

✅กระถางต้นไม้จากขยะโฟม

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรีนโรด นอกจากนี้ยังช่วยเหลือทีมงานของเราคัดแยกขยะพลาสติกที่ส่งบริจาคมาจากทั่วประเทศ เพื่อนำทำเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกบริจาคต่อให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์อีกด้วย