โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดการสิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ #ครั้งที่2 ณ ลานกิจกรรม อบต.เกาะหมาก จ.ตราด

โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดการสิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ #ครั้งที่2 ณ ลานกิจกรรม อบต.เกาะหมาก จ.ตราด

📌สนันสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)