ดร.วรมิญช์ ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการ

ดร.วรมิญช์ ตัวแทนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการ Dr.Pow Green Road โดย ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ มรภ.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการนำขยะพลาสติก แปรรูป โดยการ ตัดบด หลอม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การใช้เป็นส่วนผสมมวลรวมในคอนกรีตบล็อคทางเท้า ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมาย ต่อยอดโจทย์วิจัย และการบริการวิชาการ