สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน โดยมีทีมจิตอาสากรีนโรด และ Dr.Pow Green Road เป็นผู้ดำเนินโครงการ

✅ทำบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก

✅ทำของที่ระลึกและกระถางดอกไม้จากโฟม

📌วันที่ 23 พย 66 (8:00-12:00) ณ รร หมู่บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

📌วันที่ 29 พย 66 (8:00-12:00) ณ รร ทาเหนือวิทยา แม่ออน เชียงใหม่

📌วันที่ 30 พย 66 (8:00-12:00) ณ รร วัดห้วยทราย แม่ออน เชียงใหม่