กิจกรรมส่งมอบโต๊ะเก้าอี้จากถุงวิบวับ อบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก และแจกผ้าห่มให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโมรโกรวิทยาคม

กิจกรรมส่งมอบโต๊ะเก้าอี้จากถุงวิบวับ อบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก และแจกผ้าห่มให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโมรโกรวิทยาคม จำนวน 237 คน และ โรงเรียน ตชด.เเม่กลองคี จำนวน 597 คน ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ

.

คณะผู้บริหารจาก Jula’s Herb Thailand ที่เดินทางมาส่งมอบเก้าอี้จากถุงวิบวับด้วยตัวเอง และยังมอบครีบบำรุงผิวและยาสีฟันในเด็กไว้ใช้

.

คณะคุณครูจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมการทำกระถางดอกไม้จากโฟม และการทำบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกให้เด็ก

.

พุทธสถานวัดบ้านนาไฮ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ที่เป็นสะพานบุญเชื่อมทุกดวงจิตอันเป็นกุศลไปสู่เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

.

Dr.Pow Green Road และทีมงาน ที่เป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

.

สมาชิกกรีนโรดทุกท่านที่ส่งขยะมาร่วมบริจาค และสนับสนุนปัจจัยในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และผ้าห่มให้เด็ก ๆ

.

คุณครู เด็กนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้