เทศบาลตำบลม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เทศบาลตำบลม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน จึงได้พากลุ่มแกนนำชุมชนตำบลม่วงน้อย เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โครงการกรีนโรด โดยมี Dr.Pow Green Road เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มคัดแยกไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก ♻️💚🌏