จัดกิจกรรม Charity Day ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้เพื่อน ๆ คัดแยกขยะพลาสติกแล้วส่งต่อให้ทีมจิตอาสากรีนโรด

น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College English Programme จัดกิจกรรม Charity Day ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้เพื่อน ๆ คัดแยกขยะพลาสติกแล้วส่งต่อให้ทีมจิตอาสากรีนโรด เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วส่งไปบริจาคในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

.

ในงานนี้ น้อง ๆ ได้ช่วยกันคัดแยกขวดพลาสติกได้มากถึง 70 กก. ซึ่งทีมงานจะนำไปทำเป็นสเก็ตบอร์ด และบล็อกปูพื้น เพื่อบริจาคให้โรงเรียนด้อยโอกาสต่อไป

.

นอกจากนี้ทีมงานยังได้เชิญ Dr.Pow Green Road มาให้ความรู้ในเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้พัฒนาตนเอง และสังคมอีกด้วย และ ดร.เป้า กรีนโรด ยังมอบสเก็ตบอร์ดไว้ให้ทีมของน้อง ๆ ที่ชนะเลิศ ในการคัดแยกขยะครั้งนี้ด้วย