กิจกรรม EP Charity Day จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2023

แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรมรณรงค์แข่งขันให้นักเรียน EP ม.1-6 ร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อส่งต่อให้ทีมจิตอาสากรีนโรด เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วส่งไปบริจาคในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

⚪นักเรียนทุกห้องในแผนการเรียน EP ร่วมแรงร่วมใจกันคัดแยกขยะพลาสติกได้มากถึง 70 กก เพื่อให้ทาง Green Road ได้นำไปทำเป็นสเก็ตบอร์ด และบล็อกปูพื้น เพื่อบริจาคให้โรงเรียนด้อยโอกาสต่อไป

🔵สภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต ได้นำขยะพลาสติกจากโครงการธนาคารขยะที่ได้จัดทำในระดับโรงเรียนมาร่วมมอบให้กับทาง Green Road ด้วยเช่นกัน

✨️“ทีม Action Allies” ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชั้น ม.5A แกนนำ 🌱 “โครงการผักน้อยเพื่อน้อง”🌱, โครงการ “เด็กอวด (ทำ) ดี” 🇹🇭 มาให้ความรู้​แก่เพื่อน​ ๆ พี่​ ๆ​ ​น้อง​ ๆ​ EP​ ในการสร้างนวัตกรรม​เพื่อสังคม​ และสิ่งแวดล้อม

🗺️นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Dr.Pow Green Road มาให้ความรู้ในเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้พัฒนาตนเอง และสังคมอีกด้วย และ ดร.เป้า กรีนโรด ได้มอบสเก็ตบอร์ดไว้ให้ตัวแทนห้องเรียนที่ชนะเลิศ ในการคัดแยกขยะครั้งนี้ด้วย ♻️

💖EP Charity Day held on Thursday 21st December 2023💖

🔴English Program study plan organises a competitive campaign for EP students in M.1-6 together to separate plastic waste to pass on to the Green Road volunteer team. To make new products and send to donate in public areas

⚪Every student in the EP study plan joins to separate up to 70 kg of plastic waste so that Green Road can be used as a skateboard. And the floor block To donate to the underprivileged school

🔵Montfort School Student Council Has brought plastic waste from the waste bank project that has been prepared to give to Green Road as well

✨️“Action Allies Team” which consists of Mathayom 5A students Leader 🌱project “Little Vegetables for Children Project”🌱 , project “Children show off (do) good things” 🇹🇭 gave knowledge to EP students about social innovation and environment.

🗺️In addition, it was honoured by Dr.Pow Green Road to educate about “Sustainable Development Goals” (SDGs) as a guideline for self-development and society as well and Dr. Pow (Green Road) has given a skateboard to the winning classroom representative. In this waste sorting as well ♻️