นักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และคุณครู จำนวน 40 คน จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติก” ณ โครงการกรีนโรด จ.ลำพูน

นักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และคุณครู จำนวน 40 คน จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติก” ณ โครงการกรีนโรด จ.ลำพูน