เป็นวิทยากรผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฎิบัติเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ

กิจกรรมวันเสาร์เรามาลอง💚🌏#ขยะแลกเรียน

วันนี้มีทีมงานพี่ ๆ ก้าวไกลลำพูน นำทีมโดย สส.วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ได้ชวนน้อง ๆ จาก รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร และ รร.ห้วยส้ม จ.ลำพูน มาทำกิจกรรมเวิร์คช็อป ที่โครงการกรีนโรด โดยมี Dr.Pow Green Road เป็นวิทยากรผู้บรรยายทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฎิบัติเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ ไปจนถึงกระบวนการนำขยะมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ทีมงานกรีนโรดยังเชิญชวนกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมคัดแยกขยะพลาสติกทั้งที่บ้านและในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น