กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก #อถล ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 2567 จึงได้นำกลุ่มแกนนำอาสาสมัครเข้ารับการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ณ โครงการกรีนโรด โดยมี Dr.Pow Green Road เป็นวิทยากรบรรยาย