ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนของกรีนโรด

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) #BOI #KORAT เข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนของกรีนโรด พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติการนำเอาขยะพลาสติกเหลือใช้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่