นักเรียนและคุณครู กลุ่มจิตอาสาจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Kawilawittayalai Chiang Mai School เข้าฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก

นักเรียนและคุณครู กลุ่มจิตอาสาจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Kawilawittayalai Chiang Mai School เข้าฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ที่โครงการกรีนโรด และช่วยคัดแยกขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาค เพื่อให้พี่ ๆ จิตอาสากรีนโรดนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น