คุณครูจากโรงเรียนท่าสองยาง จ.ตาก แวะมาเยี่ยมโครงการกรีนโรดเพื่อหารือแนวทางการรีไซเคิลเปลี่ยนขยะพลาสติกในโรงเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างงานและอาชีพให้เด็กนักเรียน

คุณครูจากโรงเรียนท่าสองยาง จ.ตาก แวะมาเยี่ยมโครงการกรีนโรดเพื่อหารือแนวทางการรีไซเคิลเปลี่ยนขยะพลาสติกในโรงเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างงานและอาชีพให้เด็กนักเรียน