เด็กนักเรียนนานาชาติจากนานกิง #NanJing และคุณครูจำนวน 50 คน เข้าฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ณ โครงการกรีนโรด

เด็กนักเรียนนานาชาติจากนานกิง #NanJing และคุณครูจำนวน 50 คน เข้าฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ณ โครงการกรีนโรด ครั้งนี้ เด็ก ๆ อยู่กับพวกเราเต็มวัน (เช้า-บ่าย)

เรียนรู้ตั้งแต่การคัดแยกขยะ และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะ รวมถึงนำขยะที่คัดแยกได้ไปทำเป็นบล็อกปูลานกิจกรรมในโรงเรียนบนดอย จ.เชียงใหม่ ปริมาณของขยะพลาสติกที่เด็ก ๆ คัดแยกได้จากขยะที่สมาชิกกรีนโรดส่งมาร่วมบริจาคคือ …

PET = 4.4 kg.

PP = 5.54 kg.

PS = 24.86 kg.

HDPE = 12.16 kg.

LDPE = 29.82 kg.

MML = 31.74 kg.

Other = 10.53 kg.

Total = 119.05 kg.

ซึ่งเด็กนักเรียนนำขยะพลาสติก PS และ ขยะพลาสติกอื่น ๆ ประมาณ 30 กก. ไปทำเป็นบล็อกรีไซเคิลให้กับโรงเรียนบนดอยอีกด้วย