ส่งมอบ ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก เก้าอี้สนาม และถ้วยรางวัล ให้โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ จ.ลำพูน

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

(WORLD ENVIRONMENT DAY)

ส่งมอบ ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก เก้าอี้สนาม และถ้วยรางวัล ให้โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ จ.ลำพูน เป็นสนามกีฬาที่ลดปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลงหลุมฝังกลบไปได้ 572 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกในร้าน 7-Eleven และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงส่งมาร่วมบริจาค ซึ่งทีมจิตอาสากรีนโรดได้นำมาผลิตเป็นกรีนซีเมนต์ (Green Cement) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานผสมกับคอนกรีตเทลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก

.

นอกจากนี้ทีมจิตอาสากรีนโรดยังได้นำเอาขยะพลาสติก อีก 315 กิโลกรัมมาทำเป็นเก้าอี้สนามสำหรับนั่งดูการแข่งขันกีฬา (ตะกร้อ & วอลเลย์บอล) และถ้วยรางวัลในนัดเปิดสนาม อีกด้วย

.

รวมปริมาณที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด 887 กิโลกรัม

.

💚สนับสนุนการก่อสร้างโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด

.

💚วัสดุกรีนซีเมนต์ (Green Cement)