กิจกรรมรับมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซคลิงบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ณ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมรับมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซคลิงบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ณ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่