สมาคมศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สหรัฐฯ #TUSAA เข้ามาเยี่ยมชมโครงการขยะแขกบุญของกรีนโรด และได้ร่วมทำ Workshop การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติก

สมาคมศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สหรัฐฯ #TUSAA เข้ามาเยี่ยมชมโครงการขยะแขกบุญของกรีนโรด และได้ร่วมทำ Workshop การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติก 💚♻️

และเช่นเคยงานนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Pow Green Road เป็นผู้บรรยาย และสอนการทำ Workshop ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน ในงานนี้มีแฟนคลับตัวจริงของกรีนโรดมาด้วยหลายคน บางคนเคยส่งขยะพลาสติกมาบริจาคอีกด้วย