ซีพี ออลล์ นำส่งมอบ ‘ลานกีฬารักษ์โลก’ ให้กับ รร.บ้านน้ำย้อย จ.ลำพูน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ซีพี ออลล์ นำส่งมอบ ‘ลานกีฬารักษ์โลก’ ให้กับ รร.บ้านน้ำย้อย จ.ลำพูน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก