โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะหมากน้อย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา

โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะหมากน้อย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ดำเนินโครงการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ซึ่งการดำเนินกรรมในครั้งนี้ทีมงานกรีนโรดได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกรีไซเคิลต้นทุนต่ำให้ชุมชนสามารถนำขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่ามาผลิตเป็นบล็อกปูถนนใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเดินไปมาระหว่างอาคารเรียน ในช่วงฤดูฝน และปูทางเข้า มัสยิด เกาะหมากน้อย เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาใช้สถานที่ด้วยความสะดวกสบาย