ชุดโต๊ะเก้าอี้สนามจากขยะถุงวิบวับ

27,000 บาท

ชุดโต๊ะเก้าอี้สนามจากขยะถุงวิบวับ ราคา 27,000 บาท / ชุด
 • โต๊ะกลาง 1 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง 1 ตัว และ เก้าอี้ไม่มีพนักพิง 2 ตัว
 • หรือ โต๊ะกลาง 1 ตัว และ เก้าอี้มีพนักพิง 2 ตัว
 • น้ำหนักรวม 210 กก.
 • ใช้ขยะพลาสติกประมาณ 210 กก. / ชุด
 • ทำจากถุงถุงวิบวับ 100 %
 • ระยะเวลาในการผลิต 1 ตัว ต่อ 2 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ชุดโต๊ะเก้าอี้สนามจากขยะถุงวิบวับ ราคา 27,000 บาท / ชุด
 • โต๊ะกลาง 1 ตัว เก้าอี้มีพนักพิง 1 ตัว และ เก้าอี้ไม่มีพนักพิง 2 ตัว
 • หรือ โต๊ะกลาง 1 ตัว และ เก้าอี้มีพนักพิง 2 ตัว
 • น้ำหนักรวม 210 กก.
 • ใช้ขยะพลาสติกประมาณ 210 กก. / ชุด
 • ทำจากถุงถุงวิบวับ 100 %
 • ระยะเวลาในการผลิต 1 ตัว ต่อ 2 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)