ถนนสีเขียวเพื่อลดขยะพลาสติกในประเทศ

650 บาท

ถนนสีเขียวเพื่อลดขยะพลาสติกในประเทศ ตารางเมตรละ 650 – 1,000 บาท
วิธีการก่อสร้างถนนสีเขียว
  1. เริ่มคัดแยกขยะพลาสติกจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาผลิตเป็นกรีนซีเมนต์ (วัสดุเพื่อความเสถียรภาพให้ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต)
  2. เตรียมพื้นถนนสีเขียวเหมือนการก่อสร้างถนนทั่วไป เริ่มจาก ปรับชั้นพื้นทางเดิมบดอัดชั้นหินคลุก และ พ่นยางไพรมโคท
  3. ปูผิวถนนสีเขียวด้วยยางมะตอยผสมวัสดุกรีนซีเมนต์ ที่ผลิตจากโรงงานโดยควบคุมอุณหภูมิขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่ในช่วง 140 – 150 องศาเซลเซียส
  4. บดอัดผิวถนนสีเขียวให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก และรถบดล้อยางตามลำดับแล้วเปิดใช้งานถนนตามปกติ
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ถนนสีเขียวเพื่อลดขยะพลาสติกในประเทศ ตารางเมตรละ 650 – 1,000 บาท
วิธีการก่อสร้างถนนสีเขียว
  1. เริ่มคัดแยกขยะพลาสติกจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาผลิตเป็นกรีนซีเมนต์ (วัสดุเพื่อความเสถียรภาพให้ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต)
  2. เตรียมพื้นถนนสีเขียวเหมือนการก่อสร้างถนนทั่วไป เริ่มจาก ปรับชั้นพื้นทางเดิมบดอัดชั้นหินคลุก และ พ่นยางไพรมโคท
  3. ปูผิวถนนสีเขียวด้วยยางมะตอยผสมวัสดุกรีนซีเมนต์ ที่ผลิตจากโรงงานโดยควบคุมอุณหภูมิขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่ในช่วง 140 – 150 องศาเซลเซียส
  4. บดอัดผิวถนนสีเขียวให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก และรถบดล้อยางตามลำดับแล้วเปิดใช้งานถนนตามปกติ