ถังขยะจากขยะ

6,000 บาท

ถังขยะจากขยะ ราคา 6,000 บาท / ถัง
  • ขนาด 55 X 55 X 80 ซม.
  • น้ำหนัก 20 กก.
  • ใช้ขยะพลาสติกรวมหลายประเภท จำนวน 20 กก. / ถัง
  • ระยะเวลาในการผลิต 1 ถุง ต่อ 2 วัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ถังขยะจากขยะ ราคา 6,000 บาท / ถัง
  • ขนาด 55 X 55 X 80 ซม.
  • น้ำหนัก 20 กก.
  • ใช้ขยะพลาสติกรวมหลายประเภท จำนวน 20 กก. / ถัง
  • ระยะเวลาในการผลิต 1 ถุง ต่อ 2 วัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)