บล็อกผีเสื้อรักษ์โลก (Butterfly Paving Blocks)

65 บาท

บล็อกผีเสื้อรักษ์โลก (Butterfly Paving Blocks)
แบบสีธรรมชาติปูน ก้อนละ 65 บาท
แบบสีสันต่าง ๆ ก้อนละ 70 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง
บล็อกผีเสื้อรักษ์โลกเพื่อลดขยะพลาสติกในชุมชน ทำมาจากปูนซีเมนต์ ผสมทราย หินเกล็ด และขยะพลาสติกแข็งบดย่อยละเอียด เป็นบล็อกปูพื้นที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บขยะพลาสติกแข็ง (Waste Plastic Capture and Storage) ที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหาร food delivery เป็นจำนวนมาก แล้วไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลให้เป็นวัสดุอื่น ๆ ได้เนื่องจากต้นทุนสูง และขยะพลาสติกจากทะเลที่มีคุณภาพต่ำ รวมถึงกักเก็บไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไป(Microplastic Capture) เป็นบล็อกที่ลดพื้นที่ฝังกลบ และเผาทำลายขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนดังเช่นทุกวันนี้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีใจรักษ์และอยากได้บล็อกรักษ์โลกไปปูพื้นทางเดินหรือลานกิจกรรมในบ้าน (ใช้จำนวน 12 ก้อน ต่อ 1 ตร.ม.)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

บล็อกผีเสื้อรักษ์โลก (Butterfly Paving Blocks)
แบบสีธรรมชาติปูน ก้อนละ 65 บาท
แบบสีสันต่าง ๆ ก้อนละ 70 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง
บล็อกผีเสื้อรักษ์โลกเพื่อลดขยะพลาสติกในชุมชน ทำมาจากปูนซีเมนต์ ผสมทราย หินเกล็ด และขยะพลาสติกแข็งบดย่อยละเอียด เป็นบล็อกปูพื้นที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บขยะพลาสติกแข็ง (Waste Plastic Capture and Storage) ที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหาร food delivery เป็นจำนวนมาก แล้วไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลให้เป็นวัสดุอื่น ๆ ได้เนื่องจากต้นทุนสูง และขยะพลาสติกจากทะเลที่มีคุณภาพต่ำ รวมถึงกักเก็บไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไป(Microplastic Capture) เป็นบล็อกที่ลดพื้นที่ฝังกลบ และเผาทำลายขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนดังเช่นทุกวันนี้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีใจรักษ์และอยากได้บล็อกรักษ์โลกไปปูพื้นทางเดินหรือลานกิจกรรมในบ้าน (ใช้จำนวน 12 ก้อน ต่อ 1 ตร.ม.)