บล็อกหกเหลี่ยมจากขยะพลาสติกแข็ง

25 บาท

บล็อกหกเหลี่ยมจากขยะพลาสติกแข็ง ก้อนละ 25 บาท
 • ขนาด 20 x 23 x 5 ซม.
 • ใช้จำนวน 33 ก้อน ต่อ 1 ตร.ม.
 • น้ำหนัก 4.2 ก.ก. ต่อ 1 ก้อน
 • ใช้ขยะพลาสติกแข็ง 2 กก. ต่อ 1 ตร.ม.
 • ระยะเวลาในการผลิต 500 ก้อน ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

บล็อกหกเหลี่ยมจากขยะพลาสติกแข็ง ก้อนละ 25 บาท
 • ขนาด 20 x 23 x 5 ซม.
 • ใช้จำนวน 33 ก้อน ต่อ 1 ตร.ม.
 • น้ำหนัก 4.2 ก.ก. ต่อ 1 ก้อน
 • ใช้ขยะพลาสติกแข็ง 2 กก. ต่อ 1 ตร.ม.
 • ระยะเวลาในการผลิต 500 ก้อน ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)