บล็อกแมวจากถุงอาหารแมว

150 บาท

บล็อกแมวจากถุงอาหารแมว ตัวละ 150 บาท
  • พื้น 1 ตร.ม. ใช้ 10 ตัว
  • ขนาด 45 x 49.5 x 5 ซม.
  • หนัก 4.4 ก.ก. ต่อ 1 ตัว (ใช้ถุงอาหารหมาแมวซองเล็ก 1,500 ใบ ต่อ 1 ตัว)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

บล็อกแมวจากถุงอาหารแมว ตัวละ 150 บาท
  • พื้น 1 ตร.ม. ใช้ 10 ตัว
  • ขนาด 45 x 49.5 x 5 ซม.
  • หนัก 4.4 ก.ก. ต่อ 1 ตัว (ใช้ถุงอาหารหมาแมวซองเล็ก 1,500 ใบ ต่อ 1 ตัว)