สร้างอาชีพจากบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำ

45,000 บาท

สร้างอาชีพจากบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำเพียง 45,000 บาทเท่านั้น เหมาะสำหรับประชาชนที่ต้องการสร้างรายและช่วยลดขยะพลาสติกในชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการทำโครงการ CSR หรือซื้อไปบริจาคให้กับชุมชนเพื่อสร้างงานและอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ของตน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1) โต๊ะเขย่า ขนาด 70 x 200 x 60 ซม. จำนวน 1 ตัว
2) แม่พิมพ์บล็อกตัวหนอน จำนวน 76 ตัว
3) แม่พิมพ์ลายไม้ จำนวน 12 ตัว
4) แม่พิมพ์ผีเสื้อ จำนวน 12 ตัว
(สามารถเปลี่ยนแปลงแม่พิมพ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มลดจากส่วนต่าง)
สั่งจองจ่ายมัดจำ 50% และจ่ายอีก 50 % เมื่อได้รับของ
ระยะเวลาผลิต 10-15 วัน
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

สร้างอาชีพจากบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำเพียง 45,000 บาทเท่านั้น เหมาะสำหรับประชาชนที่ต้องการสร้างรายและช่วยลดขยะพลาสติกในชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการทำโครงการ CSR หรือซื้อไปบริจาคให้กับชุมชนเพื่อสร้างงานและอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ของตน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1) โต๊ะเขย่า ขนาด 70 x 200 x 60 ซม. จำนวน 1 ตัว
2) แม่พิมพ์บล็อกตัวหนอน จำนวน 76 ตัว
3) แม่พิมพ์ลายไม้ จำนวน 12 ตัว
4) แม่พิมพ์ผีเสื้อ จำนวน 12 ตัว
(สามารถเปลี่ยนแปลงแม่พิมพ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มลดจากส่วนต่าง)
สั่งจองจ่ายมัดจำ 50% และจ่ายอีก 50 % เมื่อได้รับของ
ระยะเวลาผลิต 10-15 วัน