สเก็ตบอร์ดจากฝาขวด

4,000 บาท

สเก็ตบอร์ดจากฝาขวด ราคา 4,000 บาท / อัน
 • ขนาดมาตารฐาน Penny Skateboards
 • น้ำหนัก 3 กก./ อัน
 • ทำจากฝาขวดพลาสติกจำนวน 3 กก. (ประมาณ 1,500 – 2,000 ฝา)
วิธีทำ
 • นำฝาขวดพลาสติกใส่ในภาชนะโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบ (แก๊สหรือไฟฟ้าก็ได้) วางฝาขวดให้กระจายกันออกไปเพื่อความร้อนจะได้ทั่วถึง ให้อุณหภูมิประมาณ 170 – 180 °C สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ สังเกตุดูการหลอมละลายของฝาขวดให้ดี
 • เตรียมแผ่นเหล็กหรือแผ่นไม้อัดโดยวางแผ่นฟอยล์ทำอาหาร หรือแผ่นกระดาษทำคุกกี้อาจมีการทาน้ำมันพืชบางอีกครั้งเพื่อป้องกันพลาสติกติดแผ่น
 • นำฝาขวดพลาสติกที่หลอมละลายแล้วมาเทลงบนแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ ขั้นตอนหรือเทคนิคในตอนนี้หากชำนาญการแล้ว สามารถตกแต่งลวดลายสีสรรโดยการเติมสี เติมพลาสติก ปั้น หรือยืดพลาสติกขณะร้อนๆได้ แต่ต้องสวมถุงมือกันความร้อน หากพลาสติกเย็นตัวลงไปก็ นำไปอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเทลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก
 • นำแผ่นเหล็กอีกแผ่นมาประกบข้างบนบีบอัดแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันโดยให้อุปกรณ์ทุนแรง หรือใช้แคลมป์ที่เตรียมไว้หนีบทุกด้าน ระหว่างแผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่นควรจะมีไม้หรือที่คั้นกลางเพื่อกำหนดความหนาของแผ่นบอร์ด
 • ทิ้งไว้ให้พลาสติกเย็นตัว แล้วจึงนำแผ่นบอร์ดไปตัดขึ้นรูปตามต้องการ
 • นำกระดาษทรายมาขัดลบมุมให้เรียบร้อยและสวยงาม
 • เจาะรูใสล้อตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
 • ระยะเวลาในการผลิต 1 ตัว ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

สเก็ตบอร์ดจากฝาขวด ราคา 4,000 บาท / อัน
 • ขนาดมาตารฐาน Penny Skateboards
 • น้ำหนัก 3 กก./ อัน
 • ทำจากฝาขวดพลาสติกจำนวน 3 กก. (ประมาณ 1,500 – 2,000 ฝา)
วิธีทำ
 • นำฝาขวดพลาสติกใส่ในภาชนะโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบ (แก๊สหรือไฟฟ้าก็ได้) วางฝาขวดให้กระจายกันออกไปเพื่อความร้อนจะได้ทั่วถึง ให้อุณหภูมิประมาณ 170 – 180 °C สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ สังเกตุดูการหลอมละลายของฝาขวดให้ดี
 • เตรียมแผ่นเหล็กหรือแผ่นไม้อัดโดยวางแผ่นฟอยล์ทำอาหาร หรือแผ่นกระดาษทำคุกกี้อาจมีการทาน้ำมันพืชบางอีกครั้งเพื่อป้องกันพลาสติกติดแผ่น
 • นำฝาขวดพลาสติกที่หลอมละลายแล้วมาเทลงบนแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ ขั้นตอนหรือเทคนิคในตอนนี้หากชำนาญการแล้ว สามารถตกแต่งลวดลายสีสรรโดยการเติมสี เติมพลาสติก ปั้น หรือยืดพลาสติกขณะร้อนๆได้ แต่ต้องสวมถุงมือกันความร้อน หากพลาสติกเย็นตัวลงไปก็ นำไปอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเทลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก
 • นำแผ่นเหล็กอีกแผ่นมาประกบข้างบนบีบอัดแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันโดยให้อุปกรณ์ทุนแรง หรือใช้แคลมป์ที่เตรียมไว้หนีบทุกด้าน ระหว่างแผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่นควรจะมีไม้หรือที่คั้นกลางเพื่อกำหนดความหนาของแผ่นบอร์ด
 • ทิ้งไว้ให้พลาสติกเย็นตัว แล้วจึงนำแผ่นบอร์ดไปตัดขึ้นรูปตามต้องการ
 • นำกระดาษทรายมาขัดลบมุมให้เรียบร้อยและสวยงาม
 • เจาะรูใสล้อตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
 • ระยะเวลาในการผลิต 1 ตัว ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)