เกิบรักษ์โลก (ซื้อ 1 แถม 1)

199 บาท

เกิบรักษ์โลก (ซื้อ 1 แถม 1) 199 บาท
GREEN ROAD Flip Flops (BUY 1 GIVE 1)
เกิบรักษ์โลกเป็นรองเท้าแตะที่ผลิตขึ้นมาจากแนวคิดเศษรฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy)โดยนำเอาเศษยาง EVA ที่เหลือ มาผลิตเป็นรองเท้าเด็กเพื่อนำไปแจกให้กับเด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลน และอยู่ห่างไกล…
จากนั้นนำเศษยาง EVA ที่เหลืออีกประมาณ 22% มาบดละเอียดรีไซเคิลเป็นวัสดุดิบในการผลิตรองเท้าแตะผู้ใหญ่อีกครั้ง เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่มีจิตเมตตา และมีใจรักษ์โลกได้ซื้อไปสวมใส่…เป็นรองเท้าแตะที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกให้โลกกลม ๆ ใบนี้ ทำให้ผู้สวมใส่รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ซื้อรองเท้าแตะผู้ใหญ่แถมรองเท้าแตะเด็ก…ราคาเหลือ 199 บาท
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เกิบรักษ์โลก (ซื้อ 1 แถม 1) 199 บาท
GREEN ROAD Flip Flops (BUY 1 GIVE 1)
เกิบรักษ์โลกเป็นรองเท้าแตะที่ผลิตขึ้นมาจากแนวคิดเศษรฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy)โดยนำเอาเศษยาง EVA ที่เหลือ มาผลิตเป็นรองเท้าเด็กเพื่อนำไปแจกให้กับเด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลน และอยู่ห่างไกล…
จากนั้นนำเศษยาง EVA ที่เหลืออีกประมาณ 22% มาบดละเอียดรีไซเคิลเป็นวัสดุดิบในการผลิตรองเท้าแตะผู้ใหญ่อีกครั้ง เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่มีจิตเมตตา และมีใจรักษ์โลกได้ซื้อไปสวมใส่…เป็นรองเท้าแตะที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกให้โลกกลม ๆ ใบนี้ ทำให้ผู้สวมใส่รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ซื้อรองเท้าแตะผู้ใหญ่แถมรองเท้าแตะเด็ก…ราคาเหลือ 199 บาท