เก้าอี้สนามเล็กจากขยะถุงวิบวับ

4,000 บาท

เก้าอี้สนามเล็กจากขยะถุงวิบวับ ราคา 4,000 บาท / ตัว
 • ขนาด 35 x 70 x 42 ซม.
 • น้ำหนัก 30 ก.ก. ต่อ 1 ตัว
 • ทำจากขยะพลาสติก 100 %
 • ใช้ขยะถุงวิบวับ 30 กก. ต่อ 1 ตัว
 • ระยะเวลาในการผลิต 2 ตัว ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เก้าอี้สนามเล็กจากขยะถุงวิบวับ ราคา 4,000 บาท / ตัว
 • ขนาด 35 x 70 x 42 ซม.
 • น้ำหนัก 30 ก.ก. ต่อ 1 ตัว
 • ทำจากขยะพลาสติก 100 %
 • ใช้ขยะถุงวิบวับ 30 กก. ต่อ 1 ตัว
 • ระยะเวลาในการผลิต 2 ตัว ต่อ 1 วัน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ฟรีหากมารับเอง)