เครื่องเล่นสุนัข แบบอุโมงค์ลอด

40,000 บาท

เครื่องเล่นสุนัข แบบอุโมงค์ลอด ราคา 40,000 บาท / อัน

  • แผ่นพื้นทำจากขยะพลาสติก (100%)
  • รวมใช้ขยะพลาสติก138 กก.
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เครื่องเล่นสุนัข แบบอุโมงค์ลอด ราคา 40,000 บาท / อัน

  • แผ่นพื้นทำจากขยะพลาสติก (100%)
  • รวมใช้ขยะพลาสติก138 กก.