โต๊ะเก้าอี้นักเรียนจากฝาขวด

8,000 บาท

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนจากฝาขวด ราคา 8,000 บาท / ชุด
 • ขนาดมาตารฐานโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
 • น้ำหนัก 15 กก./ ชุด
 • ทำจากฝาขวดพลาสติกจำนวน 5 – 7 กก.(ประมาณ 3,500 – 6,400 ฝา)
วิธีทำ
 • นำฝาขวดพลาสติกใส่ในถาดโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบ (แก๊สหรือไฟฟ้าก็ได้) วางฝาขวดให้กระจายกันออกไปเพื่อความร้อนจะได้ทั่วถึง ให้อุณหภูมิประมาณ 170 – 180 °C สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ สังเกตุดูการหลอมละลายของฝาขวดให้ทั่วถึง
 • เตรียมแผ่นเหล็กหรือแผ่นไม้อัดโดยวางแผ่นฟอยล์ทำอาหาร หรือแผ่นกระดาษทำคุกกี้อาจมีการทาน้ำมันพืชบางอีกครั้งเพื่อป้องกันพลาสติกติดแผ่น
 • นำฝาขวดพลาสติกที่หลอมละลายแล้วมาเทลงบนแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ ขั้นตอนหรือเทคนิคในตอนนี้หากชำนาญการแล้ว สามารถตกแต่งลวดลายสีสรรโดยการเติมสี เติมพลาสติก ปั้น หรือยืดพลาสติกขณะร้อนๆได้ แต่ต้องสวมถุงมือกันความร้อน หากพลาสติกเย็นตัวลงไปก็ นำไปอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเทลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก
 • นำแผ่นเหล็กอีกแผ่นมาประกบข้างบนบีบอัดแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันโดยให้อุปกรณ์ทุนแรง หรือใช้แคลมป์ที่เตรียมไว้หนีบทุกด้าน ระหว่างแผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่นควรจะมีไม้หรือที่คั้นกลางเพื่อกำหนดความหนาของแผ่นบอร์ดโต๊ะเก้าอี้
 • ทิ้งไว้ให้พลาสติกเย็นตัว แล้วจึงนำแผ่นบอร์ดไปตัดตามขนาดที่ต้องการ
 • เจาะยึดแผ่นบอร์ดบนโครงสร้างโต๊ะเก้าอี้ที่เตรียมไว้ ให้จัดวางด้านที่เรียบขึ้นข้างบนเพื่อจะได้ไม่ขรุขระเวลาเขียนหนังสือ
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนจากฝาขวด ราคา 8,000 บาท / ชุด
 • ขนาดมาตารฐานโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
 • น้ำหนัก 15 กก./ ชุด
 • ทำจากฝาขวดพลาสติกจำนวน 5 – 7 กก.(ประมาณ 3,500 – 6,400 ฝา)
วิธีทำ
 • นำฝาขวดพลาสติกใส่ในถาดโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบ (แก๊สหรือไฟฟ้าก็ได้) วางฝาขวดให้กระจายกันออกไปเพื่อความร้อนจะได้ทั่วถึง ให้อุณหภูมิประมาณ 170 – 180 °C สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ สังเกตุดูการหลอมละลายของฝาขวดให้ทั่วถึง
 • เตรียมแผ่นเหล็กหรือแผ่นไม้อัดโดยวางแผ่นฟอยล์ทำอาหาร หรือแผ่นกระดาษทำคุกกี้อาจมีการทาน้ำมันพืชบางอีกครั้งเพื่อป้องกันพลาสติกติดแผ่น
 • นำฝาขวดพลาสติกที่หลอมละลายแล้วมาเทลงบนแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ ขั้นตอนหรือเทคนิคในตอนนี้หากชำนาญการแล้ว สามารถตกแต่งลวดลายสีสรรโดยการเติมสี เติมพลาสติก ปั้น หรือยืดพลาสติกขณะร้อนๆได้ แต่ต้องสวมถุงมือกันความร้อน หากพลาสติกเย็นตัวลงไปก็ นำไปอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเทลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก
 • นำแผ่นเหล็กอีกแผ่นมาประกบข้างบนบีบอัดแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันโดยให้อุปกรณ์ทุนแรง หรือใช้แคลมป์ที่เตรียมไว้หนีบทุกด้าน ระหว่างแผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่นควรจะมีไม้หรือที่คั้นกลางเพื่อกำหนดความหนาของแผ่นบอร์ดโต๊ะเก้าอี้
 • ทิ้งไว้ให้พลาสติกเย็นตัว แล้วจึงนำแผ่นบอร์ดไปตัดตามขนาดที่ต้องการ
 • เจาะยึดแผ่นบอร์ดบนโครงสร้างโต๊ะเก้าอี้ที่เตรียมไว้ ให้จัดวางด้านที่เรียบขึ้นข้างบนเพื่อจะได้ไม่ขรุขระเวลาเขียนหนังสือ